bat-quai-luong-nghi-tu-tuong-kinh-dich-boi-toan-xem-que-am-duong-ngu-hanh

GIẢI NGHĨA CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN KHI ĐỌC KINH DỊCH

Nhắc đến bói toán là nhắc tới Kinh Dịch. Tất nhiên để dự đoán số mệnh có rất nhiều cách khác nhau, duy chỉ có Kinh Dịch là có tính hệ thống và đáng tin cậy hơn hết. Bài viết này xin được diễn giải lại những khái niệm cơ bản trong môn Kinh Dịch để những người có nhu cầu học hay nghiên cứu những bộ môn huyền học có liên quan đến Kinh Dịch tiện theo dõi.

kinh-dich-du-doan-van-menh-xem-boi-phong-thuy-bat-tu-tu-tru-iching-i-ching

CÓ THỂ THAY ĐỔI VẬN MỆNH KHÔNG? HIỂU ĐÚNG VỀ DỰ ĐOÁN VẬN MỆNH

Tại sao người ta đi xem bói? Tại sao người ta muốn biết về vận mệnh của mình trong tương lai? Vận mệnh có thể thay đổi được không? Bài viết này xin được phép trình bày cách hiểu đúng về ý nghĩa và mục đích của những bộ môn huyền học để mọi người có thể áp dụng chúng vào cuộc sống của mình một cách đúng đắn, tránh xa những suy diễn quá mê tín dị đoan và hoàn toàn vô lý.