NGUYỄN THANH PHÚ. 1994.

Graphic Design Bachelor of Science: Animation and Motion Graphics

Freelance Writer – Cây viết tự do.

CHUYÊN VIẾT CÁC THỂ LOẠI BÀI:

Tạp chí/Báo, Blog, Review, Bài đăng Social Media, Kiến Thức, Giáo Dục.

Kịch bản: Phim, Sân Khấu, Video Youtube.

Quảng Cáo (Advertorial), Nội dung Websites.

Nếu có điều gì cần trao đổi xin vui lòng liên lạc qua những kênh liên hệ bên dưới.

EMAIL

tacgiathanhphu@gmail.com

MẠNG XÃ HỘI

FACEBOOK: Facebook.com/tacgiathanhphu

INSTAGRAM: Instagram.com/tacgiathanhphu

YOUTUBE: Youtube.com/@tacgiathanhphu

WEBSITE: Tacgiathanhphu.com

VỀ BẢN QUYỀN CÁC BÀI ĐĂNG TRÊN TACGIATHANHPHU.COM

TACGIATHANHPHU.COM được thành lập và vận hành bởi tác giả Thanh Phú.

Các bài đăng trên TACGIATHANHPHU.COM bao gồm hai loại:

  1. Bài do chính tác giả viết: Bản quyền bài viết thuộc về tác giả.
  2. Bài do tác giả dịch lại từ những tác phẩm mà tác giả có quyền sử dụng (từ public domain hoặc đã được mua quyền sử dụng): Bản dịch thuộc về tác giả.

Cá nhân hay tổ chức muốn sử dụng các bài viết của TACGIATHANHPHU.COM cho mục đích phi lợi nhuận xin vui lòng ghi rõ nguồn gốc/tác giả của bài viết.

Cá nhân hay tổ chức muốn sử dụng các bài viết của TACGIATHANHPHU.COM cho mục đích thương mại xin liên lạc qua email tacgiathanhphu@gmail.com