Copyright law about A.I. Photos

BẢN QUYỀN CỦA NHỮNG TẤM ẢNH ĐƯỢC TẠO RA BẰNG A. I.

Ở thời điểm hiện tại khi mà công nghệ A.I. đang ở thời kỳ bình minh của nó thì những luật lệ liên quan dường như vẫn chưa có đủ và chưa sẵn sàng. Các họa sĩ và tác giả không hề có cách nào để bảo vệ quyền lợi cho bản thân khi những tác phẩm do họ tạo ra bị lấy đi để đào tạo (training) A.I. mà không hề được họ cho phép.