bat-quai-luong-nghi-tu-tuong-kinh-dich-boi-toan-xem-que-am-duong-ngu-hanh

GIẢI NGHĨA CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN KHI ĐỌC KINH DỊCH

Nhắc đến bói toán là nhắc tới Kinh Dịch. Tất nhiên để dự đoán số mệnh có rất nhiều cách khác nhau, duy chỉ có Kinh Dịch là có tính hệ thống và đáng tin cậy hơn hết. Bài viết này xin được diễn giải lại những khái niệm cơ bản trong môn Kinh Dịch để những người có nhu cầu học hay nghiên cứu những bộ môn huyền học có liên quan đến Kinh Dịch tiện theo dõi.