BLOG LIỆU CÓ CHỖ ĐỨNG TRONG KỈ NGUYÊN A.I.?

Tôi tạo blog này năm 2023 với một tâm thế vừa giống vừa khác với hồi 2007. Giống ở chỗ tôi viết là vì tôi thích, tôi viết vì tôi có những câu chuyện rất hay (ít ra là tôi nghĩ vậy) trong đầu và muốn kể nó ra. Khác ở chỗ, bây giờ đây, khi thế giới đang chuyển mình chóng mặt trong bình minh của đủ thứ công nghệ như A.I., thực tại ảo (virtual reality), metaverse (vũ trụ điện tử), v.v., tôi có chút lo lắng vì sợ rằng blog sẽ sớm không còn chỗ đứng.