he-thong-nghien-cuu-khoa-hoc-vat-ki-la-gi-scientific-method

CÁC BƯỚC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – TẠO RA ĐỊNH LUẬT VÀ HỌC THUYẾT

Không cần biết bạn là ai trong thế giới này và bạn đang làm ngành nghề gì, mọi hoạt động của bạn dù ít dù nhiều đều cần đến những kiến thức về vật lí. Hệ thống nghiên cứu khoa học bao gồm các bước cụ thể để có thể tìm ra và chứng minh được cách thức hoạt động của các hiện tượng trong tự nhiên.